Renovácia a zariadenie farského centra Špačince

Projekty / Energia pre život

1. septembra 2013
OZ FAIN v súčasnosti buduje centrum. Bude strediskom vzdelávania a zároveň bude slúžiť ako študovňa s knižnicou. V rámci klubu sa budú organizovať rôzne podujatia, premietanie filmov, pravidelné posedenie správcu farnosti s mladými rodinami a seniormi.Pomoc, podpora pri integrovaní mladých ľudí do spoločenského života. Našou snahou je zrealizovať v ďalšej etape vykurovanie priestorov - zakúpenie vykurovacieho telesa na tuhé palivo, vybvenie interiéru nábytkom - stoly,stoličky, skrine a výpočtovu techniku - počítač, tlačiareň, televízor

Diskusia