Rekonštrukcia oplotenia hracej plochy

Projekty / Energia pre šport

30. júna 2016
Cieľom projektu je uskutočniť rekonštrukcia nevyhovujúceho bezpečnostného oplotenia hlavnej hracej plochy. Rekonštrukcia spočíva v odstránený všetkých vyplní a súčasne nainštalovaní nových bezpečnostných výplní. Bezpečnostná výplň bude zhotovená z trubiek priemeru cca 20 až 25 mm vo vzdialenosti cca 100 mm. Súčasne budú vyrovnané stĺpiky a nazvárané úchytky na rozvod vody na polievanie tréningovej hracej plochy.Vlastné práce vykonajú priaznivci a členovia TJ svojpomocne. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup potrebného materiálu. Po dokončení rekonštrukcie by mohli využívať areál členovia TJ, ale aj návštevníci športových podujatí organizovaných obcou a spoločenskými org.

Diskusia