Rekonštrukcia náučného chodníka Buchlov

Projekty / Energia pre prírodu

21. júla 2017
NCH Buchlov je na území CHKO Ponitrie a prekrásnej Prírodnej rezervácie Buchlov s tromi bralnatými vrcholmi – Buchlov, Sladná skala a Žarnov. NCH Buchlov bol vybudovaný v roku 1983. Jeho informačné panely sú jedinečné svojou konštrukciou s použitím prírodných materiálov a ručne písaných textov. Preto chceme pôvodné panely zachovať. Našou snahou je informovať návštevníkov chránených častí prírody o prekrásnych a vzácnych častiach prírody, aby sa zachovali aj pre budúce generácie a zároveň chceme udržiavať tradície ručnej práce a remeselnej výroby. Úlohou tohto projektu je nákup nevyhnutného materiálu potrebného na rekonštrukciu 8 panelov NCH, aby aj v ďalších rokoch plnili svoj účel.

Diskusia