Rekondičný pobyt pre onkologických pacientov

Projekty / Energia pre život

1. júla 2012
V okrese Humenné je podľa štatistických údajov najväčší výskyt rakoviny u mužov, žien a detí. Rekondičný pobyt pre pacientov, ktorí sú postihnutí týmto ochorením im prináša novú nádej a podporu pri ich liečení. Na týchto rekondičných pobytoch sa zúčastňujú odborníci v tejto oblasti, ktorí týmto pacientom pomáhajú formou besied znášať ťažký údel, ktorý im nadelil osud. Veľkým pozitívom týchto pobytov je to, že pacienti si navzájom vymieňajú skúsenosti z liečby.Tento pobyt bude uskutočnený v spolupráci so Spoločnosťou klinickej onkológie v Humennom, ktorá má dlhodobú tradíciu pri poskytovaní a organizovaní, nielen rekondičných pobytov, ale aj celoročných sústredení s onkologickými pacientmi.

Diskusia