Rekondično- relaxačný pobyt pacientov Nimnica 2013

Projekty / Energia pre život

15. júla 2013
Edukácia, relaxácia hematoonkologického pacienta, odbúranie stresu, psychosociálna pomoc a podpora pacienta pacientovi, vzájomná výmena skúseností. Rekondično- relaxačný pobyt je súčasťou projektu Klubu pacientov Eliáš Slovenskej myelómovej spoločnosti - Fyzioterapia pacienta s mnohopočetným myelómom.

Diskusia