Rehabilitácia detí s postihnutím

Projekty / Energia pre šport

2. marca 2015
V našom rodinnom centre sa dlhodobo venujeme rodinám a deťom so špeciálnymi potrebami. Našu činnosť a pomoc smerujeme na deti s kombinovaným postihnutím. V priestoroch centra organizujeme prednášky a prezentácie a podľa možnosti aj individuálne terapie s odborníkmi pre deti s kombinovaným postihnutím. V tomto duchu by sme chceli pokračovať a sprostredkovať deťom a rodičom ďalšie stretnutia s odborníkmi (logopédom, psychológom, rehabilitačným pracovníkom, fyzioterapeutom, hydrokinezioterapeutom, špeciálnym pedagógom a i). Okrem toho by sme chceli rozšíriť tieto činnosti aj o pravidelné rehabilitácie a terapie.

Diskusia