Realizácia reštaurátorských prác na bočnom oltári sv. Štefana Prvomučeníka v rímskokatolíckom kostole Nájdenia sv. kríža v Hrani

Projekty / Energia pre kultúru

1. januára 2013
Cieľom realizácie projektu je reštaurovanie bočného oltára sv. Štefana Prvomučeníka z 18. storočia pre jeho záchranu pred ďalším znehodnocovaním

Diskusia