Realizácia ozdravno-rekondičných pobytov pre zamestnancov ENO, Spolufinancovať stretnutie dôchodcov pri príležitosti 60. výročia ENO, Spolufinancovať športové a kultúrne aktivity v rámci ENO a okolia

Projekty / Energia pre šport

1. apríla 2013
Informovanie bývalých zamestancov- dôchodcov. Upevniť zdravie na základe rekondičných pobytov pre zvýšenie pracovnej aktivity. Športové vyžitie pre členov.

Diskusia