Radošinské vianoce

Projekty / Energia pre kultúru

20. novembra 2015
Po niekoľko ročnej úspešnej spolupráci medzi Radošinským naivným divadlom a spoločnosťou ENEL SE chceme opäť nadviazať na tradíciu vianočných divadelných predstavení pre Vašich zamestnancov a na sklonku roku im priniesť neopakovateľný zážitok.

Diskusia