Radošinské Vianoce 2014

Projekty / Energia pre kultúru

14. novembra 2014
Po niekoľkoročnej úspešnej spolupráci medzi Radošinským naivným divadlo a ENEL SE nadviazať na tradíciu Vianočných divadelných predstavení pre Vašich zamestnancov.

Diskusia