Projekty SNUS pre spoluprácu s SE na rok 2017

Projekty / Energia pre vzdelanie

1. januára 2017
Podporovať, koordinovať a popularizovať tvorivé aktivity svojich členov a informovať o jadrovej energetike a iných aplikáciách mierového využívania ionizujúceho žiarenia.

Diskusia