Projekt na skvalitnenie liečby pacientov s nádorovým ochorením : zakúpenie imobilizačného systému pre onkologických pacientov liečených rádioterapiou

Projekty / Energia pre život

1. septembra 2014
Súčasný stav: Pri liečbe (rádioterapii) zhubných nádorov je potrebné zachovať rovnakú a reprodukovateľnú polohu pacienta počas prípravy liečby ale tiež počas liečby, ktorá trvá typicky niekoľko týždňov. Súčasné možnosti FN Trenčín neumožňujú nákup systému, čo vedie k riziku horších výsledkov buď v zmysle menšieho percenta vyliečených pacientov a/alebo vyššieho výskytu radiačného poškodenia zdravých tkanív a orgánov. Súčasne používaný system je neúplný a nezodpovedá súčasným požiadavkám.Riešenie : Kvalitný imobilizačný systém, ktorý sa dá použiť na všetky časti tela stojí približne 30 000 €, avšak vzhľadom na jeho modulárny charakter dá sa kúpiť aj postupne – po funkčných častiach.

Diskusia