Prístupová cesta do telocvične Základnej školy vo Vojanoch

Projekty / Energia pre šport

1. júla 2021
Cirkevná základná škola reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským vo Vojanoch sa po dlhej dobe a namáhavej práci rozšírila o novú telocvičňu, ktorého cieľom je výchova žiakov k zdravému životnému štýlu. Obec Vojany chce žiakom poskytnúť estetický a ekologický priestor, ako aj ľahší prístup do telocvične vytvorením prístupovej cesty.

Diskusia