Prístrojové vybavenie Transplantačnej jednotky kostnej drene v DFNsP Bratislava

Projekty / Energia pre život

16. januára 2013
vybudovanie sterilného boxu pre pacientov s nutnou izoláciou na DKIM s potrebou intenzívnej starostlivosti pre pacientov Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava

Diskusia