Prístrojové vybavenie ambulancie

Projekty / Energia pre život

1. marca 2013
CS MED zabezpečoval a naďalej zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre zamestnancov závodu EVO. Od 1. 9. 2012 zriadila aj ambulanciu v meste Veľké Kapušany s cieľom zlepšiť dostupnosť zdrav. starostlivosti najmä bývalým zamestnancom EVO. Zabezpečenie prístrojového vybavenia oboch ambulancií (EVO a V.Kapušany) je nad finančné možnosti CS MED. Poskytnutý fin. dar bude použitý na zakúpenie defibrilátora, resuscitačnej súpravy a prístroja EKG.

Diskusia