Prievidzské mestské dni 2012

Projekty / Energia pre kultúru

17. mája 2012
Podujatie Prievidzské mestské dni patrí svojim rozsahom a tradíciami k najväčším celomestským podujatiam, ktoré sa organizuje v centre mesta na Námestí slobody. Jeho cieľom je sprístupňovanie umeleckých a kultúrnych hodnôt širokému spektru návštevníkov a obyvateľom mesta Prievidza, ale tiež budovanie miestnej príslušnosti k mestu a posilnenie komunitného života v Prievidzi. Podujatie sa však neorientuje len na obyvateľov mesta, ale roky je návštevnícky atraktívne aj pre návštevníkov z iných lokalít. Obsahom Prievidzských mestských dní je tradičná Ulička ľudových remesiel, kde umelci z regiónov prezentujú tradičné umelecké techniky a popularizujú ich medzi mládežou a obyvateľmi. Trojdňové podujatie má aj svoje pódium, kde sa prezentujú nielen regionálni umelci a telesá, ale tiež prichádzajú hostia z iných regiónov, ktorí sú zaujímaví pre návštevníkov. Keďže sa jedná o podujatie v exteriéri, realizuje sa bez výberu vstupného. Z tohto dôvodu sa snažíme zabezpečiť časť prostriedkov na realizáciu podujatia aj prostredníctvom tejto žiadosti.

Diskusia