prevádzka stolnotenisového klubu

Projekty / Energia pre šport

28. februára 2015
Požadovanú dotáciu potrebuje klub na udržanie chodu družstiev v dospelých a mládeže organizovaných v dlhodobých stolnotenisových krajských a okresných súťaží. Z dotácie klub zakúpi základné stolnotenisové potreby ako sú loptičky,rakety,poťahy,trička PHM.

Diskusia