Prepojenie environmentálneho chodníka s centrom obce

Projekty / Energia pre prírodu

27. apríla 2013
Obec Suchá nad Parnou má revitalizované centrum obce a vybudovaný environmentálny náučný chodník. Tieto územia chceme spojiť aby tak vznikla väčšia ucelená oddychová environmentálna zóna. Treba upraviť územia pozdĺž Podhájskeho potoka od náletových drevín, tvoria sa tu divoké skládky, chceme viesť občanov k zodpovednému správaniu k prírode. Na projekte sa budú podielať občania obce, ZŠ s MŠ, spoločenské organizácie a partneri - SAV - ÚKE, ktorý bude gestorom, lebo revitalizované územie predstavuje regionálny biokoridor, TVORSAD Trnava, ŠSOP a pod.

Diskusia