Pracovná terapia a záujmové aktivity v sociálnych zariadeniach Harmónia, n. o. v Prievidzi

Projekty / Energia pre život

31. októbra 2013
Projekt je zameraný na uplatňovanie novej formy sociálnej služby pre dospelých klientov v útulku - pracovnej terapie, ktorú je organizácia povinná poskytovať od januára 2014. Táto sociálna služba si vyžaduje materiálne zabezpečenie - pracovný priestor, ochranné pomôcky, remeselnícke a záhradné náradie, materiál na zhotovovanie výrobkov . Tým sa sleduje i vytvorenie podmienok na realizáciu záujmových aktivít ako ďalšej sociálnej služby, ktorá má smerovať ku všetkým klientom. Súčasťou projektu je preto i dobudovanie oddychovo-rekreačnej zóny a ihriska pre deti, na ktorom je potrebné vykonať terénne úpravy, nátery herných prvkov, vybudovanie chodníkov na ihrisko a vysadiť zeleň.

Energia pre život
24. máj 2017 09:55

V Harmónii vládne harmónia

Byť riaditeľkou útulku pre ľudí bez strechy nad hlavou je poslanie. Pomáhať druhým ju vždy napĺňalo. Chce to však aj pevné nervy.

Pokračovať v čítaní

Energia pre život
25. august 2015 21:29

V prievidzskej Harmónii vládne opäť harmónia

Za pomoci finančného príspevku sme vymaľovali zariadenie núdzového bývania pre osamelé matky s deťmi.

Pokračovať v čítaní

Diskusia