Poznaj, chráň a zveľaďuj

Projekty / Energia pre prírodu

15. apríla 2013
Témou nášho projektu je príroda. Našou úlohou je ovplyvniť myslenie detí tak, aby mali kladný vzťah k prírode, aby boli ohľaduplný k životnému prostrediu, aby svojím ohľaduplným správaním nielen prírodu zveľaďovali, ale i prispeli k jej záchrane. Postoj mladých ľudí je dnes zárukou záchrany prírodného bohatstva našej krajiny. Chceme vytvoriť podmienky pre najefektívnejšie učenie, využívať učenia priamo v realite, možnosti získania priamych zážitkov všetkými zmyslami. Budeme využívať IKT, ktoré pomáha žiakom si veci a súvislosti ľahšie predstaviť, umožňuje simulovať situácie ,experimentovať a modelovať vlastné hypotézy.

Diskusia