Poskytnutie finančného daru Záujmovému regionálnemu združeniu miest a obcí Mochovce

Projekty / Energia pre život

1. februára 2013
- organizačné zabezpečenie činnosti kancelárie združenia - operatívne riešenia aktuálnych otázok súvisiacich s výstavbou, spúšťaním a prevádzkou jadrovej elektrárne na základe požiadaviek členských obcí - príprava pracovných zasadnutí Rady združenia, snemu - pravidelné stretnutia s manažmentu EMO-MO 34, výmena informácií na aktuálne témy - aktualizácia vlastnej webovej stránky - vzťahy s média, tlačové správy, brífingy o dôležitých udalostiach, účasť na mediálnych eventoch SE ako nezávislý pozorovateľ z verejnosti - šírenie získaných informácií na regionálnu verejnosť cez členov ZRZM

Diskusia