Popularizácia a reklama v časopise Obzory matematiky, fyziky a informatiky (OMFI)

Projekty / Energia pre prírodu

1. januára 2012
Redakcia a vydavateľ časopisu OMFI, určeného pre učiteľov matematiky, fyziky a informatiky základných a stredných škôl sa zaväzuje na obdobie dvoch rokov označiť každý výtlačok svojho časopisu s nákladom 1000 ks štyrikrát ročne na obálke časopisu označiť logom Slovenských elektrární (dodajú SE). Ďalej sa zaväzuje v každom čísle vyhradiť dve strany pre články (grafika, fotografie), ktoré dodajú SE, alebo na tému určenú SE spracuje radakcia. Časopis OMFI je jediný odborný časopis určený pre učiteľov, ktorý dostávajú všetky základné a stredné školy (odoberajú ho aj mnohé VŠ) na SLovensku.

Diskusia