Pomôžme pomáhať

Projekty / Energia pre život

1. júna 2014
Zámerom projektu je efektívnejšia, kvalitnejšia odborná činnostť organizácie Úsmev ako dar. Śpoločnosť sa orientuje na pomoc deťom v detských domovoch, pripravujú náhradné a profesionálne rodiny, poskytujú im sociálne poradenstvo a pomáhajú mladým dospelým po odchode z detského domova. Projekt je primárne zameraný na úpravu a opravu priestorov tak, aby spĺňali bezpečnostné podmienky (výmena okien a inštalácia predeľovacej priečky), sekundárne na skvalitnenie odbornej činnosti, ktorá je touto rekonštrukciou podmienená. Priečkou zabezpečíme paralelnú realizáciu odborných a voľnočasových aktivít pre cieľovú skupinu nášho projektu.

Diskusia