Pomôžme ľuďom v núdzi

Projekty / Energia pre život

1. februára 2013
Týmto projektom zabezpečíme pokračovanie činnosti v našom nízkoprahovom centre, kde denne poskytujeme nasledovné služby. Sociálne poradenstvo, výdaj jedla pre núdznych každý pracovný deň, výdaj šatstva. V našom centre funguje distribučné miesto pre predaj časopisu Nota Bene. Ďalej prevádzkujeme hygienické centrum, kde sa ľudia bez domova majú možnosť osprchovať. Už tretí rok realizujeme projekty zamerané na sociálnu inklúziu detí z rómskej komunity žijúcej v neďalekej lokalite Ladislavov dvor.

Diskusia