Pomoc sociálne slabým rodinám so zdravotne postihnutými deťmi, neúplným rodinám a rodinám ohrozeným domácim násilím

Projekty / Energia pre život

20. januára 2012
Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých spoločným projektom s OZ Ružový telefón "Pomoc sociálne slabým rodinám so zdravotne postihnutými deťmi, neúplným rodinám a rodinám ohrozeným domácím násilím" pomôže sociálne slabým rodinám so zdravotne postihnutými deťmi 12 jednorazovými štipendiami vo výške 400 eur uľahčiť situáciu týchto rodín a pomôcť postihnutým deťom a mládeži pri vzdelávaní a rozvíjaní ich schopností, a zároveň aby sa mohli integrovať do spoločnosti a byť pre ňu prínosom. V rámci nadačného projektu Život bez násilia, zriadenej Linky pomoci a Miesta prvého kontaktu spoločným projektom naďalej pomôžeme odborným poradenstvom obetiam domáceho násilia zbaviť sa agresora, osamostatniť sa v emočnej aj sociálnej oblasti a tým chrániť matku a najmä deti pred domácim násilím. V rámci projektu poskytneme aj sociálnu pomoc - finančný príspevok vo výške 330 eur 12 obetiam domáceho násilia. Usporiadame stretnutia - monitorovanie absolventiek vzdelávacích kurzov pre obete domáceho násilia z predchádzajúcich rokov.

Diskusia