Pomáhame tým, ktorí to potrebujú...

Projekty / Energia pre život

15. marca 2012
Ondrej Hostačný je členom našej ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých v Trenčíne už niekoľko rokov. Ondrík má 15 rokov, je žiakom 7. triedy základnej školy v Soblahove a od narodenia je postihnutý detskou mozgovou obrnou. Jeho "nohami" sú kolesá invalidného vozíka. Z ÚPSVR má priznaný čiastočný finančný príspevok na invalidný vozík (doplatok na vozík 300 €), no úhradu za doplnky a špeciálnu úpravu si musí doplatiť sám. Ondrej má 2 školopovinné sestry, matka je poberateľkou opatrovateľského príspevku a otec je štátnym zamestnancom (PZ SR). Doplatok na špec. úpravu a doplnky predstavuje sumu cca 1000 €, čo je dosť vysoká suma, aby ju mohli rodičia uhradiť z rodinného rozpočtu 5-člennej rodiny. Preto vás prosíme o finančnú pomoc pre nášho člena Ondreja. Ďakujeme.

Diskusia