Pomáhame seniorom, podporujeme dobrovoľníkov a pomáhame ťažko chorým v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne

Projekty / Energia pre život

14. júna 2014
Hlavným cieľom je pomôcť neziskovej organizácií REFUGIUM v starostlivosti o 3 cieľové skupiny v projekte. Jednou sú seniori v sociálnych zariadeniach:Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb. Druhou skupinou sú ťažko chorí a zomierajúci hospitalizovaní v Hospici Milosrdných sestier. Treťou skupinou sú dobrovoľníci, ktorí chodia pomáhať práve do tohto zariadenia. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň a kvalitu života klientov a pacientov v zariadení a podielať sa na rozvoji dobrovoľníctva v neziskovej organizácií REFUGIUM. Aby sme všetci spoločne mohli pomáhať tým, ktorí našu pomoc najviac potrebujú.

Diskusia