Pokračovanie ekologizácie vysokohorských chát v majetku Klubu slovenských turistov

Projekty / Energia pre prírodu

1. mája 2013
Zakúpenie a inštalácia nového generátora elektrického prúdu na Chatu pri Zelenom plese. Generátor bude v rámci navrhovaného kombinovaného energetického systému chaty záložným a tiež doplnkovým zdrojom elektrického prúdu k nosnému systému malej vodnej elektrárne. Malá vodná elektráreň sa z dôvodu zamŕzania vody v zime nedá využívať počas celého roka. Súčasný 30 ročný neekologický generátor by bol nahradený novým generátorom. Naftovým generátor prúdu v kombinovanom energetickom systéme chaty zabezpečí vyšší stupeň ekologickej prevádzky z dôvodu nižšej spotreby nafty, nižšieho hluku a zamedzenia úniku nafty. Zakúpenie batérií na Zbojnícku chatu ako doplnenie fotovoltiky.

Diskusia