Pohoda 2018

Projekty / Energia pre vzdelanie

2. júla 2018
Už ôsma účasť členov sekcie Mladej generácie na multižánrovom hudobnom festivale, ktorí v infostane SNUS budú informovať účastníkov festivalu o rádioaktivite v každom z nás, jadrových elektrárňach v Slovenskej republike, priemyselnom využívaní jadrovej energie. Účastníci festivalu budú mať možnosť zapojiť sa do vedomostnej súťaže o vecné ceny.

Diskusia