Podpora športu detí a mládeže na Slovensku

Projekty / Energia pre šport

1. júna 2013
Máme záujem o podporovanie športu detí a mládeže a to projektom zapojenia do športového odvetvia biatlonu, ktorým sa zaoberá náš klub.

Diskusia