Podpora mimoškolskej činnosti

Projekty / Energia pre prírodu

1. septembra 2011
Ide o súhrn mimoškolských činností a pôsobenia, ktroré sa zameriavjú na podporu zmyslu pre environmentálnu problematiku a ochranu prostredia (školenia/výučba o dôležitosti symbiózy s naším prostredím, zber rôznych druhov odpadov, jeho separovanie atď. ); pričom hlavnými cieľmi programu je motibvovať a podporvať tento záujem u detí školského a le predškolského veku.

Diskusia