Podpora materiálneho vybavenia detí a mládeže v MŠKM Trebišov

Projekty / Energia pre šport

1. februára 2014
MŠKM Trebišov je nový športový klub, ktorý v súčasnosti zastrešuje ľadový hokej detí a mládeže od predškolského veku až po 9. ročník ZŠ. Funguje ako príspevková organizácia mesta Trebišov, bol prijatý za člena SZĽH, kde hrá pravidelné súťaže. V najbližšom období by sme chceli aspoň časti deťom obnoviť tú časť hokejovej výstroje, ktorú doteraz zabezpečovali rodičia a tým do budúcnosti sprístupniť tento finančne náročný šport aj talentovaným deťom zo sociálne slabších rodín. Takto by sa nám mohlo podariť pritiahnuť od televízorov a počítačov k hokeju ešte viac detí. Ďakujeme Vám, ak nás v tom pomôžete!

Diskusia