Poďme von - súbor podujatí realizovaných vo verejnom priestore

Projekty / Energia pre kultúru

15. mája 2014
Projekt "Poďme von " je súborom podujatí, ktoré by sme chceli v letných mesiacoch zrealizovať vo rôznych častiach mesta Prievidza. Podujatia budú určené pre širokú verejnosť a ich zámerom je vytiahnúť ľudí von, do verejného priestoru, priniesť im zážitok, zlepšiť komunitný život v meste Prievidza a oživovať verejné priestory. Cieľom je taktiež prezentácia partnerov a organizácií, ktoré zdieľajú podobné preferencie a uvedomujú si dôležitosť spájania verejných priestorov a ľudí prostredníctvom kultúrnych aktivít. Tento zámer by sme radi realizovali aj v spolupráci s Vami - so Slovenskými elektrárňami, a. s., členom skupiny Enel.

Diskusia