Partner na medzinárodnej konferencii „Národné fórum údržby -2012 (NFÚ) „ Vysoké Tatry Štrbské pleso“

Projekty / Energia pre život

29. mája 2012
Cieľom konferencie je prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia. Medzinárodná konferencia „NFÚ „sa postupne stala skutočným fórom na ktorom sa stretáva vyše 200 účastníkov zo všetkých oblastí súvisiacich s údržbou-riadiacich a priamo výkonných pracovníkov údržby, firiem ponúkajúcich služby pre údržbu a zástupcov spoločností zo širokého spektra odvetví, odborníkov z akademickej pôdy a priemyselnej praxe .Popri domácich účastníkoch je podujatie v značnej miere navštevované aj zahraničnými prednášateľmi a firmami.

Diskusia