Osvetlenie areálu miestného futbalového ihriska

Projekty / Energia pre šport

10. mája 2014
Hlavným cieľom projektu je podpora a rozvoj športu a kultúry v obci. Teda zabezpečiť fungovanie futbalového klubu ako dominantného športu v obci v dôstojných podmienkach, v príjemnom a upravenom prostredí, zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a obyvateľov obce, ako aj predchádzať negatívnym vplyvom sociálneho prostredia (drogy, kriminalita a pod.), ale aj podporiť zdravší životný štýl, zvýšiť záujem o bývanie v obci, nárast členskej základne a podporiť športové podujatia v obci v upravenom areály a priestoroch futbalového ihriska. Obec bude areál využívať aj na kultúrno spoločenské akcie zabezpečované v spolupráci s NSK Nitra a mikroregiónom Radošinka.

Diskusia