Organizovanie stolného tenisu

Projekty / Energia pre šport

1. januára 2014
Podpora dlhodobých súťaží mládeže a dospelých formou materiálneho vybavenia hráčov,/nákup loptičiek,rakiet,poťahov a iné nutné výdavky.Prevádzkovanie dopravy na stretnutia a turnaje.

Diskusia