Organizačné zabezpečenie stretnutia bývalých spolupracovníkov – dôchodcov

Projekty / Energia pre život

17. mája 2013
Cieľom projektu je zrealizovať spoločenské posedenie bývalých spolupracovníkov R-SE s vedením podniku spojené s občerstvením.

Diskusia