Opravu prečerpávacej stanice

Projekty / Energia pre šport

1. decembra 2012
Opravu prečerpávacej stanice na krytej plavárni

Diskusia