oprava kostolného organu

Projekty / Energia pre kultúru

31. augusta 2014
V rímskokatolíckom kostole farnosti Hraň sa nachádza kostolný organ,ktorý je v havarijnom stave, nefunkčný a začala sa na ňom prevádzať už v minulom roku aj Vaším pričinením GO. Nakoľko sa jedna na naše finančne pomery o nákladnú investíciu, z toho dôvodu sa obraciame opäť na Vás o finančnú výpomoc na predmetnú opravu.

Diskusia