Oprava fasády budovy šatní TJ

Projekty / Energia pre život

3. októbra 2011
Fasáda budovy šatní a sociálneho zázemia na štadióne TJ Lokomotíva Kozárovce je výrazne poškodená, opadáva omietka, postupuje vlhkosť. je potrebné sanovať vlhkosť zapílením obvodového muriva a novou izoláciou proti zemskej vlhkosti. následne je potrebné odstrániť starú fasádnu omietku a natiahnuť novú.

Diskusia