Oplotenie areálu pre športové a voľnočasové aktvity

Projekty / Energia pre prírodu

1. októbra 2013
Obec Kozárovce sa snaží vytvárať pre mladých ľudí primerané podmienky pre športové aktivity. Jedným z cieľov obce je pritiahnuť čím väčší počet mladých ľudí k pravidelnému športovaniu. Pre naplnenie tohto cieľa obec rieši rozšírenie športového areálu o novú hraciu plochu, ktorú budú využívať predovšetkým mladí športovci a seniori z rado bývalých futbalistov.. Vzhľadom ekonomickú situáciu v rozpočte obce, obraciame sa na Vás o pomoc, resp. finančný príspevok pre oplotenie rozšíreného športového areálu. Oplotenie je potrebné urobiť v dĺžke cca 500m, predpokladaný náklad odhadujeme vo výške 10.000 €, pričom časť prác bude realizovaná svojpomocne, resp. brigádnickou činnosťou občanov.

Diskusia