Odborna publikácia Ing. Ján Kudlovský - Tlakové zariadenia v Európskej únii

Projekty / Energia pre prírodu

1. januára 2013
Vydanie odbornej publikácie - rozsah cca 600 strán. Legislatíva o tlakových zariadeniach v EÚ - Smernica Rady 97/23/EC PED Konštrukcia, materiály, výroba, prevádzka TZ. Diagnostika a údržiavanie. Havárie a poruchy - analýzy.

Diskusia