Odborná exkurzia študentov po vodných dielach s energetickým využitím

Projekty / Energia pre vzdelanie

2. októbra 2017
Odborná exkurzia po vodných dielach s energetickým využitím je určená pre študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, odboru Vodné stavby a vodné hospodárstvo. V rámci 1 týždňovej odbornej exkurzie sa chystáme navštíviť dispečing závodu Vodné elektrárne v Trenčíne, VE Orava, VE Liptovská Mara, PVE Čierny Váh, PVE Dobšiná a lokalitu pripravovanej PVE Ipeľ. Exkurzia slúži na oboznámenie sa s účelom a funkciami predmetných VE a PVE a s ich praktickou prevádzkou. Počas štúdia je to jedna z mála možností, aby študenti videli to, čo sa v škole učia.

Diskusia