Očistenie a náter strešnej konštrukcie Zimného štadióna v Leviciach

Projekty / Energia pre šport

5. mája 2014
mechanické očistenie, náter základnou farbou a vrchnou farbou farbami odolnými proti vlhkosti, chladu nad ľadovou plochou

Diskusia