OCHRANA OVZDUŠIA 2013 - medzinárodná konferencia

Projekty / Energia pre prírodu

30. marca 2013
Medzinárodná odborná konferencia určená pre odbornú verejnosť zo štátnej spávy, samospráv, podnikovej sféry aj akademickej obce zameraná na aktuálne témy v oblasti ochrany ovzdušia - nové technológie a materiály na znižovanie emisií, aktuality v oblasti merania emisií , kvality ovzdušia a znečisťovania ovzdušia z dopravy

Diskusia