OCHRANA OVZDUŠIA 2012 - medzinárodná konferencia

Projekty / Energia pre prírodu

30. januára 2012
Medzinárodná konferencia OCHRANA OVZDUŠIA 2012 má dlhoročnú tradíciu a stretávajú sa na nej odborníci z oblasti ochrany ovzdušia prevažne zo SR a ČR. Na konferencii je každoročne odprezentovaných cca 40 príspevkov vo forme odborných prednášok a posterov, ktoré riešia otázky legislatívne, otázky minimalizácie emisií, výrobných a energetických technológií , zariadení na ochranu ovzdušia, aplikácie národných akčných plánov. Každoročne sa na nej zúčastňujú aj zástupcovia SE aj s odbornými prednáškami a prispeivajú ku kvalite programu.

Diskusia