"Ochrana národnej kultúrnej pamiatky Arboréta Mlyňany SAV" - kamerový systém

Projekty / Energia pre prírodu

1. septembra 2016
Arborétum Mlyňany SAV ako objekt, ktorý je chráneným areálom 4. stupňa a súčasne národnou kultúrnou pamiatkou s najbohatšou zbierkou cudzokrajných drevín v Strednej Európe.,Na Slovensku je neprehliadnuteľným fenoménom. Je preto našou morálnou povinnosťou a zodpovednosťou v akom stave toto bohatstvo zanecháme našim potomkom. Projekt vybudovania kamerového systému sleduje naplnenie jeho prioritného cieľa – komplexnej ochrany národnej kultúrnej pamiatky ako jedinečného, neopakovateľného objektu a vychádza z nutnej potreby prostredníctvom tejto formy situačnej prevencie skvalitniť komplexnú ochranu chráneného areálu Arboréta Mlyňany SAV.

Diskusia