"Ochrana národnej kultúrnej pamiatky Arboréta Mlyňany" - kamerový systém doriešenie komplexnej ochrany

Projekty / Energia pre prírodu

1. júna 2017
Arborétum Mlyňany je chránený areál s rozlohou 67 ha, zaradený do 4. stupňa ochrany prírody a zároveň je národnou kultúrnou pamiatkou. Komplexný projekt vybudovania kamerového systému sleduje naplnenie jeho prioritného cieľa - zabezpečenie komplexnej ochrany národnej kultúrnej pamiatky a samotného areálu ako jedinečného, neopakovateľného objektu a vychádza z nutnej potreby prevencie a komplexnej ochrany chráneného areálu Arboréta Mlyňany.

Diskusia