Obstaranie zdravotníckych pomôcok

Projekty / Energia pre život

1. augusta 2013
Cieľom projektu je nákup zdravotníckych pomôcok pre chorých s mnohopočetným myelómo, združených v občianskom združení Slovenská myelómová spoločnosť.

Diskusia