Obnovme náš rybník

Projekty / Energia pre prírodu

10. marca 2014
V projekte sa chceme zamerať na komplexné skrášlenie okolia obecného rybníka a zrevitalizovanie oddychovej zóny priľahlého okolia. Súčasťou projektu je mobilizácia, zapojenie dobrovoľníkov do vyčistenia okolia rybníka od odpadkov a zarastených kríkov. Verejnosť bude do projektu zapojená prostredníctvom možnosti vyslovenia svojich námetov na zlepšenie projektu. Prostredníctvom prieskumu sa bude podieľať na navrhovaní dizajnu a obsahu turistickej informačno - náučnej tabuli. Deti z MŠ budú zapojené do vytvorenia okrasnej skalky. Projekt priláka k rybníku ľudí a prispeje k multifunkčnosti využitia. Zriadením zelených hliadok zabezpečíme trvalú udržateľnosť a ochranu okolitej prírody.

Diskusia